Odborné články a rady

Viete vo svojom krbe, peci správne kúriť?

Viete vo svojom krbe, peci správne kúriť?

Najstarším a najbežnejším palivom, ktoré od nepamäti používame, je drevo. I keď na prelome storočí bolo nahradené plynom, alebo elektrinou, tak v posledných rokoch sa drevo opäť  navracia do našich domovov. Avšak jeho ubýtok, možno aj ohľaduplnosť k prírode a v neposlednom rade aj ekonomické situácia nás núti aj tento obnoviteľný zdroj prírody používať s rozumom. 

Drevo nehorí stále rovnako. Je dôležité to vedieť a využívať pri kúrení, pretože podľa toho, v ktorej fáze sa proces horenia nachádza, musíte regulovať množstvo privádzaného čerstvého vzduchu do ohniska a odtok spalín do komína. Ak to robíte živelne, buď nepremeníte všetku energiu v dreve na teplo (a ostane vám zbytočne veľa odpadu a ešte pritom znehodnotíte pec alebo kotol, dymovody a komín) alebo vám značná časť tepla unikne komínom von.

Na to, aby ste sa naučili správne kúriť stačí poznať niekoľko dôležitých zásad a dodržiavať ich. Odmenou vám bude oveľa menej práce a výdavkov a oveľa viac tepla a pohody.

Pamätáte sa ešte na to, keď vám krbár odovzdával krb, či pec? Ako vám vysvetľoval, ako a kedy máte prikladať, ako máte regulovať intenzitu plameňa? Nové krby a pece sú už riešené tak, aby ste dosiahli čo najväčšiu výťažnosť z jedného kg dreva, avšak ani nové technológie nenahradia človeka, ktorý do krbu, či pece drevo prikladá. V dreve je viazané veľké množstvo energie – záleží iba od vás, koľko z neho využijete a koľko stratíte. Okrem toho, spôsob kúrenia má rozhodujúci vplyv na účinnosť a životnosť krbu, pece. Ako užívateľ krbu alebo pece môžete pri kúrení ovplyvňovať v zásade dva rozhodujúce parametre spaľovacieho procesu: kvalitu paliva (druh, vlhkosť a veľkosť dreva) a režim prívodu vzduchu. Ak sa chcete naučiť správne kúriť, chcete ušetriť za drevo a radi by ste sa tešili z Vášho krbu alebo pece dlhé roky, tak si prečítajte brožúrku.

CHCETE UŠETRIŤ ZA DREVO?