Odborné články a rady

Tradičná akumulačná kachľová pec s mladou dušou

Tradičná akumulačná kachľová pec s mladou dušou

Tradičné kachľové pece sú opäť "trendy". S jednou výnimkou. Aj keď dizajn pece môže byť tradičný, ba až rustikálny, tak jadro pece a aj samotnú obstavbu tvoria moderné materiály a technológie. Požiadavky na súčasné stavby pecí sú iné ako to bolo kedysi. V súčasnosti sú kachľové pece realizované so vzduchovou medzerou.

Medzi vnútrom pece – jadrom, ktoré akumuluje teplo a plášťom pece je vzduchová medzera, v ktorej prúdi vzduch od spodku na hor, ohrieva sa z jadra pece a teplo odovzdáva jej plášťu. Tento spôsob realizácie zabezpečuje rovnomernejšie prehriatie vonkajšieho plášťa pece a tiež sa znižuje riziko prasklín na vonkajšom plášti pece z dôvodu rozťažnosti akumulačného jadra.

Ohnisko a akumulačné jadro môže byť zrealizované z rôznych materiálov. Všetko záleží na potrebe tepla a rýchlosti prehriatia pece. Ohniská môžu byť vykurovacie liatinové, ktoré sa oveľa rýchlejšie prehrejú, ale môžu byť aj šamotové, ktoré majú pomalší nábeh, ale dlhšiu sálavú schopnosť. Šamotové ohniská je možné nadimenzovať aj na vyššie dávky paliva a preto pece s týmito ohniskami pokryjú vyššie tepelné straty.  Dym z ohniska z horiaceho dreva ďalej prechádza cez akumulačné jadro alebo tiež nazývaný výmenník. Tento je väčšinou vyhotovený z prefabrikovaných šamotových tvaroviek alebo individuálne vyhotovených ťahov, ktorých dĺžka celková hmotnosť je prepočítaná podľa dávky paliva a potreby pokrytia tepelných strát. 

Plášť pece môže byť postavený z akumulačných tvaroviek, ale pri tradičnej peci je veľmi žiadaná kachľová keramika. Všetky tieto materiály sú zhotovené na báze hliny, a tak ich vlastnosti sú ideálne a pre prenos tepla z pece do interiéru tak, ako kedysi.

Pri tradičných peciach je kachľová keramika používaná väčšinou vo veľkosti 22x22 cm ale sú aj iné tvary a veľkosti, ktoré sú vyrábané podľa tradičných historických predlôh kachlíc. Špecialitou je stekaná keramika a ručná maľba, ktorá dodá tradičnej peci ten správny nádych histórie. Výrobou takejto keramiky sa zaoberá nemecká firma Sommerhuber, ktorú aj my používame pri realizáciách stavieb krbov aj tradičných akumulačných kachľových pecí.

Použité fotografie: firma Sommerhuber GmbH

 

PLÁNUJETE STAVBU KRBU ALEBO PECE? Napíšte nám.

Naše služby sú určené pre celé Slovensko.
V prípade, že bývate kdekoľvek v rámci Slovenska, kontaktujte nás a náš zástupca príde za Vami.
Schowroom k dispozícii, len po telefonickom dohovores obchodným zástupcom, na adrese: Terézie Vansovej 18D, Zvolen