Odborné články a rady

Drevo je najlepším palivom do každého krbu

Drevo je najlepším palivom do každého krbu

Správne kúriť je základom pre to, aby vám váš krb, pec slúžili po dlhé roky. Ak správne kúrite, tak je sklo na dvierkach dlhšie krásne a čisté a to platí aj pre šamoty. Samozrejme komín a všetky časti pripojení do komína (dymovody) sú menej zanesené od sadzí a dechtu.

Jednu z najdôležitejších úloh pri kvalite spaľovania zohráva drevo

Množstvo energie obsiahnuté v jednom kilograme dreva je približne rovnaké u všetkých druhov dreva. Jednotlivé druhy dreva sa však líšia pri rovnakej hmotnosti svojim objemom, t.j. svojou hustotou.

Pre rozkurovanie ohniska je vhodnejšie drevo s nižšou hustotou – mäkké drevo (smrek, borovica, topoľ, jedľa), ktoré rýchlejšie vzplanie a rozhorí sa. Pre pravidelné prikladanie, už do rozkúreného ohniska, je vhodnejšie zase drevo s vyššou hustotou, t.j. tvrdé drevo (dub, buk, jaseň), ktoré horí pokojným plameňom a tvorí vytrvalú žiaru. Vhodné sú i drevné brikety vyrobené z prírodnej suroviny, bez prímesí a spojív (lepidiel a pod.)

Kúpiť vlhkomer sa oplatí!

Pre spaľovanie je vhodné iba drevo so zostatkovou vlhkosťou menšou ako 20 %. Čím je drevo suchšie tým lepšie. Drevo s vysokou vlhkosťou nehorí dobre. Veľa tepelnej energie sa spotrebuje pri horení na jeho dosušenie a preto nezískate dostatočný výkon a navyše vlhkosť, ktorá vzniká pri horení poškodzuje ohnisko, dymovody a komín. Môže spôsobiť koróziu kovových častí. V ohnisku vznikajú kyseliny, ktoré poškodzujú šamot a tesnenia. Vaša vložka trpí a znižujete jej životnosť. Navyše energia z vlhkého dreva je nízka, čo vás núti prikladať viac a častejšie, preto miniete aj viac paliva. Napr. čerstvé drevo má vlhkosť okolo 60% a výhrevnosť menšiu ako 2 kW/h na 1 kg. Pre vytvorenie rovnakej tepelnej energie budete teda potrebovať dvojnásobok paliva. Neváhajte preto vždy odmerať vlhkosť dreva vlhkomerom na to určeným. Rozseknite poleno a v strede odmerajte jeho vlhkosť.

Ako drevo správne skladovať a sušiť?

Ak kúpite drevo s vyššou vlhkosťou, tak musíte presušiť. Drevo odporúčame skladovať ideálne dva až tri roky na dobre vetranom a suchom mieste. Optimálne je uskladniť drevo k južnej strane domu na rošt, čo umožní prúdenie vzduchu a kvalitné prevetrávanie dreva. Drevo odporúčame zákryt zhora proti dažďu. Tým dosiahnete vlhkosť 15 až 20 %. Nezabudnite pred použitím v krbe skontrolovať jeho vlhkosť.

Správny podpaľač robí divy...

Každý výrobca krbovej vložky zakazuje spaľovať iné, než k tomu určené palivo. Rovnako i spaľovanie kvapalných palív a odpadkov je absolútne nevhodné. V žiadnom prípade nepoužívajte pre podpálenie benzín, alkohol, riedidlá atď.! Iné palivá vedú k poškodeniu krbovej vložky a záťaži na naše životné prostredie. Ak je krbová vložka prevádzkovaná s inými ako povolenými palivami, zaniká záruka a výrobca nemusí uznať vaše prípadné reklamácie.

Na podpaľovanie používajte podpaľače na prírodnej báze, ktoré neobsahujú chemikálie. Podpaľače sa vyznačujú vysokou výhrevnosťou a zakúrenie je s nimi oveľa jednoduchšie. Osvedčené sú podpaľače tzv. Fidibussy, ktoré sú vyrobené zo zlisovaného drevných vlakien.

 

Zaujal Vás tento článok ? Potrebujete poradiť s Vašim krbom alebo kachľami ? Napíšte nám.

Naše služby sú určené pre celé Slovensko.
V prípade, že bývate kdekoľvek v rámci Slovenska, kontaktujte nás a náš zástupca príde za Vami.
Schowroom k dispozícii, len po telefonickom dohovore s obchodným zástupcom, na adrese: Terézie Vansovej 18D, Zvolen